Vägen till bättre spel

DU ÄR INTE som andra golfare. Därför ska du inte ha samma golfutrustning som andra golfare. Du ska naturligtvis ha dina klubbor och ditt set anpassat till just din fysik, din sving och ditt spel. Och det gäller oavsett vilken handicap du har. Här nedanför ser du hur vi gör det – en Custom Fitting Lesson™.


EN CUSTOM FITTING LESSON™ utförs av din Golfstore-pro vid en driving range, så att ni får korrekt feedback genom att se hur bollarna flyger. Här finns all utrustning som krävs för att mäta allt som ska mätas och mängder med testklubbor. Men datorer och mätvärden ger aldrig svaret, de ger bara ingångsvärden. För det är din pro som gör de slutgiltiga bedömningarna, baserade på kunskap och lång erfarenhet. Så här arbetar vi inom Golfstore i fyra steg:

 

VAD VILL DU UPPNÅ?

Grunden för alla förändringar är alltid vad du vill uppnå med att byta en klubba eller fler, eller hela setet. Som att slå längre, slå rakare, öka säkerheten, osv. Därför börjar en Custom Fitting Lesson™ med att du och din pro pratar om ditt spel, dina erfarenheter och vad du vill förändra eller förbättra. Och när din pro vet vad du vill så kan den egentliga utprovningen börja. Handlar det om hela setet brukar man börja med järnklubborna.

 

HUR SLÅR DU?

Först vill din pro se hur du slår med klubborna du har, och därmed se vad ni utgår från, och vad som kan förbättras. Den fysiska anpassningen är viktig, så du får rätt klubblängd, grepptjocklek och lievinkel. Sedan handlar det om klubbvikt, skaftflex och flexpunkt och olika typer av klubbhuvud, och med olika testklubbor provar ni er fram till de klubbegenskaper som är optimala för just dig. Din pro ser även om det är något i din sving som du bör ändra, och hur du ska göra det.

 

VAD SKA DU SLÅ MED?

Din pro jobbar i princip likadant med alla typer av klubbor, från driver till wedge och putter. Fysisk anpassning till dig, slå med olika testklubbor, titta, mäta och analysera. Och hela tiden få feedback från dig om hur det känns, så att det blir bra på alla sätt. Det är också viktigt att alla klubborna i ditt set fungerar tillsammans, att de är matchade så du får jämn avståndsstegning genom setet, och att du känner att du har säkerhet och kontroll i varje slag.